Het dagelijks bestuur (DB) van VTV-Kweeklust bestaat uit:

20130503TUIN-2

Voorzitter: Tom Verburg

Monique Haleber

Secretaris: Monique Haleber

Penningmeester: Annie van Asselt

Algemeen bestuur:

(Het DB aangevuld met voorzitters uit de commissies):

Tuinwinkelcommissie: Agnes Claesen, tel: 0294-418442
Tuincommissie: Jan Bijsterbosch, tel: 06-38358352
Tuinuitgifte: Marinus Kooiman, tel: 0294-480038
Bouwcommissie: Victor Falticeanu, tel: 0294-411580
Commissie Water & Elektra: Mathijs Mooi, tel: 06-21881223
Algemeen werk: Martin Koops, tel: 06-38146038

Jan Bijsterbosch

Jan Bijsterbosch

Agnes-Claesen-11

Agnes Claesen